Vastuullisuus työn keskiössä

Olemme työskennelleet yli puoli vuosisataa toimivan ja kestävän arjen puolesta. Vastuullisuus on aina ollut meille tärkeää ja tunnemme arvoketjumme. Päämäärätietoinen työmme on aina ollut eteenpäin katsomista, tavoitteiden asettamista ja kehityksen mahdollistamista. Vastuullisuus on työmme keskiössä: haluamme olla hyvä työnantaja työntekijöillemme, tuottaa vastuullisia tuotteita ja työskennellä vastuullisten kumppaneiden kanssa, toimia hyvänä esimerkkinä paikallistasolla ja olla hyvä ympäristöllemme.

Polarian arvoketju

Loimme Polarian arvoketjun, jotta voisimme avoimemmin ja paremmin kertoa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme tuotantoketjustamme ja toiminnastamme.  

Polarian arvoketju

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet edistämään ja toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita toiminnassamme. Nyt ja huomenna.

YK on määritellyt 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDG). Polarian toiminnassa nostamme esiin etenkin:

  • SDG 8 – Edistetään kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
  • SDG 9 – Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatiota.
  • SDG 12 – Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Olemme Mäntyharjulla merkittävä työllistäjä, jonka henkilöstö on sitoutunut ja kokee työnsä merkitykselliseksi. Hyvinvoiva henkilöstö on keskeinen tekijä toimintamme ja kestävän kasvun kannalta.

Osallistumme paikallisyhteisön kehittämiseen ja panostamme kestäviin tuotteisiin. Suosimme hankinnoissamme lähituotantoa ja ympäristöystävällisiä raaka-aineita, vähennämme päästöjä ja edistämme kierrätystä. Pyrimme jatkuvasti kehittämään vastuullisuutta läpi koko arvoketjumme.

Whistleblowing

Olemme Polarialla ottaneet käyttöön whistleblowing-ilmoituskanavan, jonne voi ilmoittaa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä.

Polaria haluaa toimia vastuullisesti ja läpinäkyvästi, jonka johdosta tarjoamme mahdollisuuden omalle henkilökunnallemme, asiakkaillemme sekä kaikille sidosryhmillemme ilmoitusten tekemiseen.

Paikallisuus

Kotimainen ja paikallinen

Kestävä tuotanto

Polarian arvoketju

Ympäristö

Kosteikko monipuolistaa lähiluontoa