Kosteikko monipuolistaa lähiluontoa

Kosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden aarreaittoja. Monet luonnon omat kosteikot ovat vähentyneet viimeisen sadan vuoden aikana erityisesti maanviljelyn myötä, kun kosteikkoalueita on kuivatettu pelloiksi. Polaria ennallisti kosteikkoalueen Mäntyharjulle osana 50-vuotisjuhlavuottaan.

Polarian kosteikko

Vuonna 2020 Polaria vietti 50-vuotisjuhliaan. Niiden kunniaksi lahjoitimme kotikunnallemme Mäntyharjulle monimuotoisuutta: juhlavuoden aikana Mäntyharjulle ennallistettiin kosteikko yhteistyössä Suomen riistakeskuksen kanssa. Työt toteutettiin paikallisin voimin: kosteikon suunnitelmasta vastasi Suomen riistakeskuksen Etelä-Savon aluetoimisto ja kaivuutyöt suoritti Maanrakennus Leppä Ky.

Kuva: Valittu kosteikkoalue ennen maanmuokkausta elokuussa 2019

Ennallistettavaa kosteikkoa etsittiin avoimella haulla Suomen riistakeskuksen Facebook-sivulla syksyllä 2019. Ehdotuksia tuli parisenkymmentä, joista toteutukseen valittiin Mäntyharjulla sijaitseva Maatalousyhtymä Huovilan mailla oleva noin hehtaarin kokoinen alue. Aluetta on vuosikymmeniä pyritty väkisin pitämään viljelymaana, mutta luonnollisesti kostea alue on taistellut vastaan vuosittain. Valinta kohdistui alueeseen, koska sillä oli parhaat luonnon edellytykset kosteikon ennallistamiseen.

Polaria kosteikko

Varsinaiset työt aloitettiin tammikuussa 2020, jolloin suoritettiin maanmuokkaustyöt noin kahden viikon aikana. Jo puolen vuoden jälkeen kaivamisesta, kosteikkoalue oli vehreä ja vettä oli jäänyt alueelle hyvin. Lisäksi alue oli houkutellut jo vesilintuja, kuten telkkiä ja silkkiuikkuja. Loppukesästä ja alkusyksystä 2020 alueelle tehdään vielä vedensäätelyjärjestelmä, jotta vesi pysyisi alueella vuosittaisista sademääristä riippumatta. Tavoitteena on, että kosteikko palaa luonnontilaan muutaman vuoden kuluessa, ja tarjoaa rehevän elinympäristön monille kasvi- ja eläinlajeille.

Kuva: Kosteikko maanmuokkauksen jälkeen maaliskuussa 2020

Miksi valitsimme kohteeksi kosteikon? Kosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden aarreaittoja. Monet luonnon omat kosteikot ovat vähentyneet viimeisen sadan vuoden aikana erityisesti maanviljelyn myötä, kun kosteikkoalueita on kuivatettu pelloiksi. Kosteikkojen avulla luodaan lukuisia ympäristöhyötyjä elinympäristöhyödyistä vesiensuojeluun: kosteikot ovat tärkeitä elinympäristöjä esimerkiksi sudenkorennoille ja vesilinnuille, kosteikot hillitsevät tulvia ja suodattavat ravinteita valumavesistä. Lisäksi kosteikot ovat arvokkaita virkistysalueita niin lintujen ja luonnon tarkkailuun kuin metsästykseenkin.

Me Polarialla haluamme edistää kotiseutujemme elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Siksi haastamme kaikki suomalaiset yritykset tekemään tekoja oman kotiseutunsa hyväksi. Uskomme, että jos yritykset ympäri Suomen lähtevät mukaan ennallistamistöihin, olisi vaikutus ympäristölle valtakunnallisesti merkittävä.

Kuva: Valmis kosteikko heinäkuussa 2020

Juttu kosteikkoprojektista Maaseudun tulevaisuudessa