Kosteikko pursuaa elämää

Kotimaisia kylpyhuonekalusteita valmistavan Polaria Oy:n ennallistama kosteikkoalue on palautunut luonnontilaiseksi kahdessa ja puolessa vuodessa. Maatalousyhtymä Huovilan mailla oleva noin hehtaarin kokoinen alue on vehreä ja täynnä elämää.

Polaria Oy on toiminut Mäntyharjulla yli puoli vuosisataa ja on aktiivinen toimija lähialueellaan. Kestävä toiminta on yritykselle tärkeä arvo, jota lähdettiin laajentamaan pari vuotta sitten myös tuotannon ulkopuolelle kosteikkoprojektin avulla. Projekti toteutettiin yhteistyössä Suomen riistakeskuksen Etelä-Savon aluetoimiston kanssa, koska heillä on paljon käytännön tietoa kosteikoista sekä niiden käytännön toteuttamisesta.

Polaria-kosteikko kesäkuussa 2022.

Yrityksillä mahdollisuus vaikuttaa paikallisesti

Kaksi ja puoli vuotta myöhemmin ennallistettu alue on toipunut maanmuokkauksesta erittäin hyvin, ja se on palannut luonnontilaan. Kosteikkoalueella on sekä vesi- että maa-aluetta ja alueella viihtyvät niin kasvit, linnut kuin hyönteisetkin. Erityisen ilahduttavaa on, että kosteikolla elää tällä hetkellä ainakin telkkäpoikue. 

Telkkäpoikue Polaria-kosteikolla

Polaria Oy tahtoo omalla esimerkillään osoittaa, että niin yksityishenkilöt, yritykset kuin kuntakin voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa paikallisen yhteisön viihtyvyyteen ja luonnon hyvinvointiin ja haastaa kaikki yritykset tekemään vaikuttavia tekoja omalla paikkakunnallaan.

Kosteikot ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden indikaattoreita. Kosteikkoalueiden kunnostamiseen on panostettu viime vuosina vahvasti myös valtakunnallisesti maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hankkeessa, joka on osa maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteistä Helmi-ohjelmaa. Sen tarkoituksena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta kunnostamalla laajasti elinympäristöjä.

 

Mikä kosteikko?

Kosteikot ovat monimuotoisuuden aarreaittoja, jotka ovat vähentyneet erityisesti maatalouden myötä 1900-luvulla. Ennallistamalla kosteikkoalueen luodaan elinalueita esimerkiksi vesilinnuille ja sudenkorennoille. Lisäksi alue suodattaa maanviljelystä aiheutuvia ravinteita. Kosteikkoalueet ovat tärkeitä eläinten lisäksi myös esimerkiksi metsästäjille ja lintubongareille.

Kosteikko suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Suomen riistakeskuksen Etelä-Savon aluetoimiston sekä Maanrakennus Leppä Ky:n kanssa vuoden 2020 aikana.