Yritysvastuu

 

Loimme Polarian arvoketjun syksyllä 2020, jotta voisimme avoimemmin kertoa tuotantoketjustamme ja toiminnastamme. 

1. TERÄS RAAKA-AINEENA
Teräs on tuotteidemme pääraaka-aine. Se on materiaalina kestävä: sen ansiosta voimme luvata asiakkaillemme elinikäisen tuotteen, jonka materiaalista valtaosa on käytön jälkeen kierrätettävissä.Seuraamme jatkuvasti terästeollisuuden ponnistuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja otamme aktiivisesti käyttöön päästöttömämpiä innovaatioita ja raaka-aineita.

2. VASTUULLINEN HANKINTA
Hankintaketjun läpinäkyvyys on meille tärkeää. Haluamme tietää, kenen kanssa teemme liiketoimintaa ja mistä tuotteidemme raaka- aineet ovat peräisin. Edellytämme laatua ja vastuullisia liiketoimintatapoja sekä itseltämme että yhteistyökumppaneiltamme. Teemme hankintoja mahdollisimman läheltä: Suomesta, naapurimaista, EU:n alueelta ja vasta viime kädessä muualta.

3. KOTIMAINEN TUOTANTO
Polarian tehdas on perustettu vuonna 1970 ja toiminut Mäntyharjulla, Etelä-Savossa yli 50 vuotta. Polaria on yhdessä muiden Veisto Groupiin kuuluvien yhtiöiden kanssa kunnan suurin työllistäjä. Meille vastuullisuus tarkoittaa muun muassa työntekijöistämme huolehtimista, ympäristöä kunnioittavaa tuotantoprosessia sekä paikallisen yhteisön tukemista. Erityisesti 2000-luvulta alkaen olemme tehneet mittavia investointeja tuotantoprosessimme vastuullisuuden edistämi-seksi ja nykyään meillä on tehokas, moderni ja ympäristöystävällinen konekanta.

4. MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ
Tarjoamme mielekkäitä ja innostavia työtehtäviä sekä pyrimme kouluttamaan moniosaajia. Kaikilla työntekijöillä on vastuu työpaikan ilmapiiristä. Polaria sitoutuu kehittämään henkilöstölleen erilaisia kannustimia viihtyvyyden lisäämiseksi. Pitkäaikaiset työsuhteet ovat meille kunnia-asia ja osoitus sitoutuneesta ja motivoituneesta henkilöstöstä.

5. VAHVA PAIKALLISUUS
Työskentelemme vahvasti yhteisöllisyyden puolesta. Haluamme lisätä Etelä-Savon alueen vetovoimaa ja viihtyvyyttä tukemalla alueen virkistysmahdollisuuksia sekä ympäristöä. Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja pyrimme olemaan haluttu työnantaja paikallisesti. 

6. HIILINEUTRAALI KULJETUS
Tehtaaltamme lähtee joka kuukausi yli 400 kuljetusta eri puolelle Suomea ja Ruotsia. Logistiikkakumppanimme Posti on taannut meille täysin hiilineutraalin kuljetuksen. Lähetämme mahdollisuuksien mukaan matkaan vain täysiä kuljetusyksiköitä. 

7. LUOTETTAVA TOIMIJA
Asiakkaitamme ovat jälleenmyyjät, rakennusliikkeet, suunnittelijat, rakennuttajat ja viime kädessä asukkaat. Tavoitteenamme on sujuva, luotettava ja tehokas toiminta asiakkaiden, kumppaneiden ja yhteiskunnan hyväksi. Panostamme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia. Teemme työtä sen eteen, että tuotteemme valitaan ihmisten koteihin, ja että ne kestävät läpi elämän.

8. ARJESSA MUKANA
Tuoteportfoliossamme on vahvasti huomioituna kaikki asiakasryhmät. Tuotteemme on suunniteltu elämää varten, joten annamme teräksisille tuotteillemme 10 vuoden takuun. Meille on itsestään selvää, että esteetön kylpyhuone kuuluu kaikille. Siksi olemme ylpeitä myös esteettömiin koteihin suunnitelluista avustetuotteistamme.

9. TERÄKSEN UUSI ELÄMÄ
Teräs valikoitui pääraaka-aineeksi kestävyytensä ja toimivuutensa ansiosta. Elinkaarensa lopuksi se on täysin kierrätettävää. Tehtaaltamme tulee äärimmäisen vähän hukkaterästä (8 %) mutta kaiken hukan kierrätämme asianmukaisesti. Kehotamme myös kaikkia muita kierrättämään Polarian kylpyhuonekaapit, kun ne tulevat elin-kaarensa päähän, jotta teräs voi saada jälleen uuden elämän jossain muussa muodossa. 

Polaria ja ympäristö

Polaria-kosteikko heinäkuussa 2020

 

Kosteikkoprojekti monipuolistaa lähiluontoa

Kosteikko ennen maanmuokkausta elokuussa 2019

Vuonna 2020 Polaria vietti 50-vuotisjuhliaan. Niiden kunniaksi lahjoitimme kotikunnallemme Mäntyharjulle monimuotoisuutta: juhlavuoden aikana Mäntyharjulle ennallistettiin kosteikko yhteistyössä Suomen riistakeskuksen kanssa. Työt toteutettiin paikallisin voimin: kosteikon suunnitelmasta vastasi Suomen riistakeskuksen Etelä-Savon aluetoimisto ja kaivuutyöt suoritti Maanrakennus Leppä Ky.

Ennallistettavaa kosteikkoa etsittiin avoimella haulla Suomen riistakeskuksen Facebook-sivulla syksyllä 2019. Ehdotuksia tuli parisenkymmentä, joista toteutukseen valittiin Mäntyharjulla sijaitseva Maatalousyhtymä Huovilan mailla oleva noin hehtaarin kokoinen alue. Aluetta on vuosikymmeniä pyritty väkisin pitämään viljelymaana, mutta luonnollisesti kostea alue on taistellut vastaan vuosittain. Valinta kohdistui alueeseen, koska sillä oli parhaat luonnon edellytykset kosteikon ennallistamiseen.

Varsinaiset työt aloitettiin tammikuussa 2020, jolloin suoritettiin maanmuokkaustyöt noin kahden viikon aikana. Jo puolen vuoden jälkeen kaivamisesta, kosteikkoalue oli vehreä ja vettä oli jäänyt alueelle hyvin. Lisäksi alue oli houkutellut jo vesilintuja, kuten telkkiä ja silkkiuikkuja. Loppukesästä ja alkusyksystä 2020 alueelle tehdään vielä vedensäätelyjärjestelmä, jotta vesi pysyisi alueella vuosittaisista sademääristä riippumatta. Tavoitteena on, että kosteikko palaa luonnontilaan muutaman vuoden kuluessa, ja tarjoaa rehevän elinympäristön monille kasvi- ja eläinlajeille.

Kosteikko maaliskuussa 2020

Miksi valitsimme kohteeksi kosteikon? Kosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden aarreaittoja. Monet luonnon omat kosteikot ovat vähentyneet viimeisen sadan vuoden aikana erityisesti maanviljelyn myötä, kun kosteikkoalueita on kuivatettu pelloiksi. Kosteikkojen avulla luodaan lukuisia ympäristöhyötyjä elinympäristöhyödyistä vesiensuojeluun: kosteikot ovat tärkeitä elinympäristöjä esimerkiksi sudenkorennoille ja vesilinnuille, kosteikot hillitsevät tulvia ja suodattavat ravinteita valumavesistä. Lisäksi kosteikot ovat arvokkaita virkistysalueita niin lintujen ja luonnon tarkkailuun kuin metsästykseenkin.

Kosteikko toukokuussa 2020

Me Polarialla haluamme edistää kotiseutujemme elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Siksi haastamme kaikki suomalaiset yritykset tekemään tekoja oman kotiseutunsa hyväksi. Uskomme, että jos yritykset ympäri Suomen lähtevät mukaan ennallistamistöihin, olisi vaikutus ympäristölle valtakunnallisesti merkittävä.

Juttu kosteikkoprojektista Maaseudun tulevaisuudessa

 

Tavoitteena mahdollisimman vihreä tuotanto

Polaria Oy käyttää tuotannossaan 100 % uusiutuvaa energiaa. Meillä on vuosille 2019-2020 alkuperätakuutodistukset käyttämästämme energiasta.

Tehtaallamme siirryttiin jo 1980- ja 1990-lukujen taitteessa sähkökäyttöiseen konekantaan öljykäyttöisen sijaan. Sähkökäyttöinen konekanta tekee tehtaastamme viihtyisän eikä melukaan nouse missään tehtaan osassa korkeaksi. Viimeisimmän tuotantotilojen laajennuksen jälkeen edes lämmitykseen ei käytetä öljyä. Sekä maalaamossa että uusissa tuotantotiloissa otetaan lisäksi kaikki tuotannosta tuleva lämpö talteen. Talteen otetulla lämmöllä lämmitetään muita tuotantotiloja.

Sähköisen konekannan lisäksi käytössämme on ympäristöystävällisen maalaamo, jossa käytetään pulverimaalia. Maalaamisen jälkeen pulverimaali kerätään talteen ja käytetään uudelleen, jolloin hukkaa ei synny. Maali on täysin ympäristöystävällistä, ja sen ansiosta tehtaalla ei ole tietenkään edes hajuhaittoja.

 

Kierrätettävät tuotteet

Valmistamme Polaria-tuotteet Mäntyharjulla sijaitsevalla tehtaallamme. Tuotteemme menevät tällä hetkellä suurelta osin kotimaahan tai Pohjoismaihin. Logistinen jalanjälkemme on suhteellisen pieni, sillä tuotamme kaiken lähellä. Lisäksi meille tulevat tarvikkeet ja materiaalit tulevat lähes kokonaisuudessaan Euroopasta.

Valmistamme tuotteita vain tilauksesta, joten meille ei tule turhaa varastointia, hävikkiä tai turhia tuotteita.

Polarian tuotteiden päämateriaali on teräs, joka on täysin kierrätettävää käytön jälkeen. Panostamme tuotteiden pitkäikäisyyteen ja teemme työtä sen eteen, että tuotteemme säilyvät sukupolvelta toiselle. Tehtaallamme kierrätetään meille tulevat materiaalit, pakkaukset ja jätteet.

Tuotamme ja luomme tuotteita, jotka eivät tuotannossa tuota hukkamateriaalia. Meille saapuva materiaali on räätälöity tuotteitamme ajatellen sopivaksi. Teräs tulee meille tarkkaan mitoitetuissa rullissa, jotka käytetään kokonaisuudessaan. Muotoilumme palvelee aina materiaalin hyötykäyttöä, ja tästä syystä teemme virtaviivaisia tuotteita, emmekä esimerkiksi pyöristä kulmia. Tavoitteenamme on, että tuotteen elinikä vastaa ihmisen elinikää. Emme käytä halvimpia komponentteja, vaan valitsemme laatua, sillä haluamme tuotteidemme olevan oikeasti kestäviä, turvallisia ja pitkäikäisiä.

Kun tuote tulee tiensä päähän, tuotteen voi kierrättää. Metallista valmistetut tuotteemme ovat täysin kierrätettäviä. Kehitämme tällä hetkellä uusia mahdollisuuksia peililasin kierrätykseen.

 

Polaria ja yhteiskunta

 

Polaria työnantajana

Polaria on yksi Mäntyharjun alueen suurista työllistäjistä. Työllistämme tällä hetkellä viitisenkymmentä vakituista työntekijää ja lisäksi kesäisin sekä muina loma-aikoina kymmenkunta kausityöntekijää tehtaallamme.

Pitkäaikaiset työsuhteet ovat meille kunnia-asia. Haluamme tarjota mielekkäitä työtehtäviä ja olla joustavasti mukana työntekijöidemme arjessa. Tarjoamme työtehtäviä niin tehtaan puolelta kuin toimistostakin.

Polaria haluaa houkutella uusia osaajia ja ammattilaisia asumaan ja työskentelemään Etelä-Savon alueelle. Teemme yhteistyötä alueen peruskoulujen kanssa sekä myös ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Viime vuosina olemme järjestäneet useita tehdasvierailuja oppilaille ja opiskelijoille. Lisäksi toteutimme 2019-2020 suunnittelukilpailun LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin opiskelijoille. Tavoitteenamme on tehdä yhteistyötä tulevaisuuden ammattilaisten kanssa, tukea heidän työllistymistään sekä vastavuoroisesti saada tuoreita ideoita alan kehityksestä ja uusista trendeistä.

 

Aktiivinen toimija lähialueilla

Polarian tavoitteena on vaikuttaa vahvana toimijana omassa elinympäristössään. Polarian tehdas on perustettu vuonna 1970, ja se on toiminut yli 50 vuoden ajan Mäntyharjulla Etelä-Savossa. Tavoitteenamme on olla aktiivinen toimija, jotta Mäntyharjun alue säilyisi mahdollisimman elinvoimaisena ja houkuttelevana myös tuleville sukupolville.

Keväällä 2019 Polaria rahoitti yhdessä Mäntyharjun kunnan kanssa Etelä-Savon ensimmäisen padel-kentän rakentamisen Mäntyharjulle. Kesän aikana padel-kenttä otettiinkin ilahduttavan laajasti käyttöön niin kuntalaisten kuin kesäasukkaidenkin parissa.

Teemme yhteistyötä alueen koulujen kanssa ja vastaanottamme vuosittain useita koululais- ja opiskelijaryhmiä. Lahjoitamme niin ikään stipendejä sekä tuemme koulujen työtä myös esimerkiksi laitehankintoja tukemalla.

 

Vastuullisuusasiat työstössä

Kesän ja syksyn aikana 2020 kartoitetaan Polarian arvoketjua. Projekti toimii lähtölaukauksena entistä suunnitelmallisemmalle ja pitkäjänteisemmälle vastuullisuustyölle. Kartoitamme projektissa myös sidosryhmiemme toiveita vastuullisuustyötämme kohtaan, jotta voimme paremmin vastata heidän odotuksiinsa myös tulevaisuudessa.

 

Avainlippu ja Design from Finland

Meillä on kotimaisuudestamme kertovat Avainlippu- ja Design From Finland -merkit. Koko 50-vuotiaan olemassaolomme ajan, tehtaamme on sijainnut Mäntyharjulla. Suunnittelemme ja valmistamme tuotteemme itse – suomalaisena työnä.

CE-merkki

Meillä on CE-merkintä, joka osoittaa, että tuote on tarkastettu, ja se täyttää EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset. CE-merkintä vaaditaan tietyiltä EU:n alueella myytäviltä tuotteilta riippumatta siitä, missä päin maailmaa ne on valmistettu.

M1-merkki

Meillä on M1-luokitusmerkki, joka kertoo, että tuote ei haise ja että tuote on vähäpäästöinen M1-vaatimusten mukaisesti. Luokituksen myöntää Rakennustietosäätiö RTS sr.