Vienninedistämishanke

Polaria Oy on käynnistänyt vienninedistämishankkeen, jolla tavoitellaan tuotantotilojen sekä tuotekehitystilojen saattamista kasvun mahdollistavalle tasolle. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastolta ja Euroopansosiaalirahastolta ja on osa Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -hanketta.