LOCK NIVELLA LID

Teknisk information

SKU V9316
Längd 405 mm
Bredd 365 mm
Vikt 0.0 kg
Färg valkoinen
HVAC number 5714150
Produktkort (.pdf)